ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΩΟΘΥΛΑΚΙΟΡΡΗΞΙΑΣ

Ενδείκνυται σε γυναίκες με διαταραχές ωοθυλακιορρηξίας, δηλαδή γυναίκες που δεν έχουν τακτική ή καθόλου περίοδο. Στόχος είναι ή διόρθωση της ωοθυλακιορρηκτικής διαταραχής χορηγώντας φάρμακα είτε από το στόμα (κλομιφαίνη) είτε με την μορφή ενέσεων (FSH). Με υπερηχογραφικό έλεγχο παρακολουθούμε την ανάπτυξη των ωοθυλακίων και όταν κάποιο από αυτά γίνει μεγαλύτερο από 17mm μπορούμε να προγραμματίσουμε την επαφή με τον σύζυγο.

Πιθανότητες επιτυχίας 6-10% ανά κύκλο παρακολούθησης.
Πιθανότητα πολύδυμης κύησης 10-20%.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΩΟΘΥΛΑΚΙΟΡΡΗΞΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗ (IUI)

Ενδείκνυται σε γυναίκες που έχει αποτύχει ή προηγούμενη θεραπεία καθώς επίσης σε περιπτώσεις ανεξήγητης υπογονιμότητας, τραχηλικού παράγοντα και ήπια προβλήματα ανδρικού παράγοντα (ήπιες διαταραχές σπερμοδιαγράμματος). Η φαρμακευτική αγωγή και η παρακολούθηση είναι η ίδια όπως και στην προηγούμενη θεραπεία, μόνο που αντί επαφής, ο σύζυγος δίνει σπέρμα στο εργαστήριο, το οποίο αφού επεξεργαστεί με ειδικές τεχνικές τοποθείται διατραχηλικά μέσα στη μήτρα.

Πιθανότητες επιτυχίας 8-18%.
Πιθανότητες πολύδυμης κύησης 10-25%.

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Ενδείκνυται σε αποτυχία των προηγούμενων θεραπειών ή κατευθείαν σε γυναίκες με αποφραγμένες σάλπιγγες ή σε σοβαρό πρόβλημα ανδρικού παράγοντα (σοβαρές διαταραχές σπερμοδιαγράμματος). Η πιθανότητα επιτυχίας στην εξωσωματική γονιμοποίηση εξαρτάται από την ηλικία της γυναίκας, την δυνατότητα παραγωγής ωαρίων από τις ωοθήκες, την ποιότητα του σπέρματος, το αίτιο της υπογονιμότητας, τη διάρκεια της υπογονιμότητας, προηγούμενες εγκυμοσύνες και την επίδραση τοξικών παραγόντων (πχ κάπνισμα, αλκοόλ) Η πιθανότητα επιτυχίας είναι συνάρτηση όλων των παραπάνω παραγόντων και έχει ένα ευρύ φάσμα, που μπορεί να φθάσει μετά από 3-4 κύκλους προσπάθειας στο 60-65%

 1. Κλασική εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF)

  Tα ωάρια και τα σπερματοζωάρια τοποθετούνται μαζί σε καλλιεργητικό υλικό και αφήνονται στο κλίβανο για να πραγματοποιηθεί η γονιμοποίηση.Μόνο ένα σπερματοζωάριο θα καταφέρει να εισχωρήσει στο ωάριο και να ξεκινήσει η διαδικασία ανάπτυξης του εμβρύου.

 2. Μικρογονιμοποίηση (ICSI)

  Είναι μια τεχνική που περιλαμβάνει την κατευθείαν εισαγωγή ενός και μόνο σπερματοζωαρίου μέσα στο ωάριο με τη χρήση ειδικής βελόνας. Ενδείκνυται σε περιπτώσεις με σοβαρές διαταραχές του σπερμοδιαγράμματος ή περιπτώσεις αζωοσπερμίας (οπότε συλλέγουμε το σπέρμα κατευθείαν από τον ορχικό ιστό).Επίσης ενδείκνυται σε περιπτώσεις αποτυχίας γονιμοποίησης του ωαρίου με κλασσικό IVF σε προηγούμενη προσπάθεια.

  Εισαγωγή σπερματοζωαρίου μέσα στο ωάριο
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΩΑΡΙΟ

   

   

Ιατρείο: Ιπποκράτους 13-15, Μαρούσι, 151 23 - τηλ 210 6754296 / Υγεία IVF - Εμβρυογενεσις: Φλέμινγκ 15, 15123 Μαρουσι.  Tηλ: 2117500510-11