Ιατρείο: Ιπποκράτους 13-15, Μαρούσι, 151 23 - τηλ 210 6754296 / Μαιευτήριο Μητέρα: Τηλ 201 6869827 - 30