1983:
  Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης
     
1984 - 1990:
  Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πάτρας
     
1990 - 1992:
  Γενική Χειρουργική στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
     
1992 - 1995:
  Υπηρεσία Υπαίθρου & Στρατιωτική Θητεία
     
1995 - 1999:
  Ειδικότητα Μαιευτικής – Γυναικολογίας στο Birmingham Women’s Hospital Αγγλίας & στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» Αθήνας.
     
1999 – 2001:
  Υποειδικότητα στην Αναπαραγωγική Ιατρική, Εξωσωματική Γονιμοποίηση και Ενδοσκοπική Χειρουργική στο νοσοκομείο Hammersmith του Imperial College στο Λονδίνο.
    Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα: Επιμελητής στο ίδιο νοσοκομείο στο τμήμα Μαιευτικής – Γυναικολογίας
   
     
2001-2002:
  Ειδικός Συνεργάτης Κέντρου Εξωσωματικής Γονιμοποίησης «Εμβρυογένεσις»
     
2002:
  Επιστημονικός συνεργάτης της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του Μαιευτηρίου «ΜΗΤΕΡΑ».
     
    Απόφοιτος της σχολής Διοίκησης Μονάδων Υγείας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
     
    Μέλος της Ευρωπαϊκής εταιρίας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ESHRE) & της Αμερικανικής Εταιρίας Αναπαραγωγικής Ιατρικής (ASRM).

Ιατρείο: Ιπποκράτους 13-15, Μαρούσι, 151 23 - τηλ 210 6754296 / Μαιευτήριο Μητέρα: Τηλ 201 6869827 - 30