Πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων

Η δωρεά ωαρίων προορίζεται για γυναίκες που δεν έχουν λειτουργικές ωοθήκες πχ πρόωρη εμμηνόπαυση ή για γυναίκες που δεν έχουν καλής ποιότητας ωάρια. Η πιο συχνή ένδειξη είναι οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας. Η γονιμότητα μειώνεται με το πέρασμα της ηλικίας και αυτό φαίνεται ότι οφείλεται στο ότι οι ωοθήκες με τη πάροδο του χρόνου παράγουν χαμηλότερης ποιότητας ωάρια. Η χρήση ωαρίων από άλλη γυναίκα νεώτερης ηλικίας προσπαθεί να λύσει αυτό το πρόβλημα. Η δότρια ωαρίων, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία , είναι ανώνυμη. Το ιατρικό της ιστορικό και οι υποχρεωτικές εργαστηριακές εξετάσεις φυλάσσονται στη μονάδα ενώ γίνεται προσπάθεια να ταιριάζει στα εξωτερικά χαρακτηριστικά με τη λήπτρια.

Η δότρια υποβάλλεται σε διαδικασία υποβοηθούμενης διέγερσης των ωοθηκών ώστε να παράγει πολλαπλά ωάρια, ενώ παράλληλα συγχρονίζεται φαρμακευτικά ο καταμήνιος κύκλος της λήπτριας με αυτόν της δότριας. Μόλις ληφθούν τα ωάρια της δότριας, γονιμοποιούνται με τα σπερματοζωάρια του συζύγου της λήπτριας και τα έμβρυα που δημιουργούνται μεταφέρονται μετά από δύο εως έξι μέρες στη λήπτρια. Στη λήπτρια χορηγείται φαρμακευτική αγωγή ώστε να βοηθηθεί η εμφύτευση του εμβρύου και η συνέχιση μιας πιθανής εγκυμοσύνης. Το ποσοστό επιτυχίας είναι πολύ ψηλότερο από ένα συμβατικό κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης και αυτό οφείλεται στη καλύτερη ποιότητα των ωαρίων που λαμβάνονται από τη δότρια.

Εφόσον επιτευγχθεί εγκυμοσύνη, η φαρμακευτική αγωγή της λήπτριας συνεχίζεται κατά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης και ο προγεννητικός έλεγχος είναι ο ίδιος με οποιαδήποτε άλλη εγκυμοσύνη, λαμβάνοντας υπόψιν την ηλικία πλέον της δότριας.

Ιατρείο: Ιπποκράτους 13-15, Μαρούσι, 151 23 - τηλ 210 6754296 / Υγεία IVF - Εμβρυογενεσις: Φλέμινγκ 15, 15123 Μαρουσι.  Tηλ: 2117500510-11